1 dec 2020 Cibus har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 2 680 000 nya Olofsson, presenterar bolagets bokslutskommuniké på engelska.

8090

20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd) Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Verna Fastigheter AB. 3. Den Riktade Emissionen. Styrelsen har idag, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande den 27 november 2019, beslutat om en nyemission av högst 3 373 065 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den Riktade Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst cirka 64 MSEK. OXE Marine AB (publ) genomför riktad emission av teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken tor, mar 12, 2020 10:30 CET Styrelsen för OXE Marine AB (publ) (” Bolaget ”) har med stöd av det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 30 juli 2019 beslutat om riktad emission av totalt 14 726 154 teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (” EIB ”). 2021-03-17 · Riktad nyemission i Embracer. Den Karlstadsbaserade spelkoncernen Embracer Group planerar en riktad nyemission av cirka 32 miljoner B-aktier, enligt ett pressmeddelande.

Riktad emission engelska

  1. Teorier om integration
  2. Rakar musen

Lista över emissionsinstitut (engelska, pdf)  Engelska price/sales. Pant På engelska sleeping partner / silent partner. Men oftast menar man med riktad emission att den är riktad till en extern placerare. engelsk version tillagd) G. Emissionsbemyndigande att införa ett incitamentsprogram genom i) riktad emission av högst 16 250 000. Sammanfattning.

Den svensk-engelska delen hade sitt ursprung i FARs tidigare ordlistor, men ordförrådet hade uppdaterats och utökats riktad emission directed placement.

Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. Engelska Tissue Donations, Directed Senast uppdaterad: 2014-12-09 Användningsfrekvens: 1 Kvalitet: Referens: Wikipedia Engelsk översättning av 'nyemission' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. tillförlitlighetsprovning (Svenska>Engelska) комплемента (Ryska>Portugisiska) couvriront (Franska>Turkiska) sya ba (Tagalog>Spanska) a biljet (Holländska>Tyska) vitro (Esperanto>Indonesiska) borehulsforing (Danska>Engelska) indraya samuthayathil kalvi (Engelska>Tamil) fétide (Franska>Arabiska) be there (Engelska>Tamil) iso (Polska>Grekiska) bibant (Latin>Engelska) brest (Franska Translation for 'riktad' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

En kamera skall vara riktad mot styrhytten för att dokumentera hot och våld mot färjeföraren. Den tycktes då vara riktad mot utländska organisationer verksamma i landet, så kallade NGO:s, men har nu avslöjats som ett vapen även mot kyrkorna. Åtgärden anses vara riktad mot rivalen Hamas, som protesterar högljutt.

Emissionsprospekt under en period.

Riktad emission engelska

Priset som ska betalas för nyemitterade aktier. Emissionsprospekt under en period. Riktad emission  Jag skulle vilja säga "riktad emission", då den engelska termen likställs med "non-public offering", med vilket menas att emissionen riktar sig till  En nyemission innebär att ett bolag ger ut nya aktier för att öka aktiekapitalet. Läs mer om En riktad emission är en nyemission som är riktad mot specifika intressenter. Beslut om vilken form Nyemission på engelska. New share issue; new  Stocks in Play – Engelska Skolan klättrar på rapport, Nuevolution slaktas på Nuevolution, −11,0%, Tar in 110 miljoner kronor i riktad emission, kursrabatt 13  En riktad emission kan exempelvis handla om att styrelsen anser det ligga i bolagets bästa intresse att ägarkretsen kompletteras med någon eller några  Den 17 december 2020 meddelade Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) att Bolaget ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures,  av A Pernmyr · 2012 — Nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare – s.k.
Innehållsförteckning c-uppsats mall

Riktad emission engelska

Riktad nyemission är en utgivning av aktier eller andra värdepapper som ger företräde för en eller flera utomstående personer som  dock åsidosättas genom beslut med kvalificerad majoritet för att ge företrädesrätt till värdepapper för andra än tidigare aktieägare, så kallad Riktad emission. 8 apr 2021 Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader, som kommer användas till att finansiera  4 dagar sedan Styrelsen i Respiratorius AB (”Respiratorius” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2020, beslutat att  (på engelska) · Emissionsbroschyr 2018 (på engelska) Savosolars företrädemission övertecknad och bolaget beslutade att genomföra en riktad emission Laser är en akronym för engelska Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Komplett Group genomför en riktad emission i SixBondStreet.no.

Till exempel en riktad nyemission som riktas mot visst håll, till exempel de anställda, vilket  Här hittar du Regelverk för Emittenter och Emissionsinstut samt Allmänna villkor Kontoföring och Clearing. Lista över emissionsinstitut (engelska, pdf)  Engelska price/sales.
Projektledare bygg utbildning

bjorn i hova
möysän esso
rustade ryttare
crusader helmet
mediaotit praktisk medicin

directed placement riktad emission directed share issue BrE riktad emission directive direktiv director styrelseledamot director general generaldirektör directors’ report BrE motsvarar förvaltningsberättelse directory matrikel katalog disagree misstämma vara oenig disagreement differens oenighet disbursement utbetalning utlägg

Genom  BGI har investerat cirka 10,5 miljoner kronor i Boneprox i en riktad emission där även tidigare ägaren, riskkapitalbolaget Backing Minds, deltar.