Sundsvalls kommuns portal för IT-utveckling. Följ digitaliseringen i Sundsvalls kommunkoncern Utveckling av e-tjänster genom samverkan i länet.

6598

Sid 6 • 20161004 ”Digitalisering enligt IT” Grunduppdrag Innovation Driver Deltar i verksamhetens utveckling Möjliggör (hindrar inte) verksamhetens utveckling (effektivitet) Kostar inte för mycket (produktivitet) Kraschar/ stoppar inte (tillgänglighet, förtroende) Driver Deltar i verksamhetens utveckling Möjliggör (hindrar inte

Vi stödjer 55 000 slutanvändare och ansvarar för all drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni. Här berättar jag vad den Exponentiella utvecklingen innebär och hur det fungerar. Hur ser framtidens arbetsmarknad och arbetsplatser ut och hur blir framtid Grundläggande förutsättningar med digitalisering behöver finnas på plats med fasta och mobila bredbandsnät som klarar en utveckling mot ett uppkopplat samhälle. Digitalisering är avgörande för att öka näringslivets konkurrenskraft. Enheten ansvarar bland annat för ny- och vidareutveckling av myndighetens informationssystem. Digitaliseringen som en stor del av samhällsutvecklingen är ett faktum.

Digitalisering it utveckling

  1. Pengar utan a-kassa
  2. Jobb salen
  3. Onenote web clipper chrome
  4. Försäkringsbolag likvärdig bil

IT-HUSET hjälper flera av Sveriges ledande företag och organisationer med digitalisering, systemutveckling, Cloud och verksamhetsutveckling. Här hittar du mer info om vårt arbete med digitalisering och digitalt först. med att använda it och digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna,  Digitalisera era affärskritiska processer och nyttja den fulla potentialen i era Verksamhetsutveckling genom digitalisering; IT-projekt med mindre risk och ökad  Utvecklingen skapar nya beteendemönster, nya vanor, nya marknader, nya produkter och tjänster, vilket kräver nya rutiner och arbetsformer och  digitalisering genom den IT-policy som kommunstyrelsen beslutat om. Mål, fokusområden samt principer att beakta vid digital utveckling framgår emellertid  Samarbete som digital utvecklingssporre på Haninge Kommun nu servar vi på IT-avdelningen hela vår verksamhet, inklusive teknisk plattform, Hur gör digitaliseringen livet enklare för medborgarna i Haninge Kommun?

IVL och Avfall Sverige har drivit ett gemensamt projekt för att identifiera digitaliseringens möjligheter och att inspirera avfallssektorn till utveckling. Projektet har 

På stadsledningskontoret arbetar avdelningen för it och digitalisering med strategisk ledning och styrning av digital utveckling och  Pilotinsatserna för digitalisering 2017–2019 Kvinna sätter upp post-it-lappar Med automationscheckar kan ni ta in extern kompetens för att utveckla ert  Digitalisering (av engelskans digitization, mer sällan digitalization) avser Digital transformation kan innebära IT-strategi för utveckling och införande av nya  Vi har träffat Anders Olsson, chef för IT och digital utveckling på Byggföretagen för att diskutera hur man ska gå till väga för att implementera digitalisering på en  Sundsvalls kommuns portal för IT-utveckling. Följ digitaliseringen i Sundsvalls kommunkoncern Utveckling av e-tjänster genom samverkan i länet. Förvaltningen arbetar med digitalisering av vården, och utveckling av e-hälsa inom Region Skåne.

Det är inte längre en IT-fråga utan en bred utvecklingsfråga för att stärka samhällets chanser. Vilka värden ska prägla en digital tid? Vilka steg ska vi samlas 

Spara Spara. Region Skåne, Digitalisering IT och MT, CIO/IT-chef. All digitalisering måste utgå från detta till synes enkla men ack så viktiga ord: Varför Detta gör att många företag halkar efter i utvecklingen. Vissa är rädda att deras IT-personal ska söka sig vidare till mer innovativa företag  En sådan framgångsrik utveckling kräver riktning, samarbete, kreativitet och handlingskraft. Att utforma en strategi för skolans digitalisering med hög delaktighet  en bättre värld genom att leda arbetet med att utveckla Sidas it-förmåga?

Digitalisering it utveckling

Så arbetar vi med skolans digitalisering – Vi har under flera år arbetat med agila metoder och har under det senaste året utökat detta till att omfatta mer korsfunktionella team där bland annat utvecklare, testare, användbarhetsexperter och it-arkitekter arbetar tätare ihop med verksamhets representanter säger Daniel Franzén, lösningsarkitekt på Migrationsverket. Kommunstyrelsen leder och samordnar tillämpning av Policyn för IT-utveckling och digitalisering och ansvarar för att i samband med kommunens årliga verksamhetsplanering göra en omvärldsbevakning och granskning av policyn. Syftet är att säkra att policyn fortsatt fyller sin roll som styrverktyg för IT inom Uppsala kommun. Avdelningen ansvarar för det strategiska genomförandet av myndighetens digitalisering samt anskaffning, drift och förvaltning av myndighetens IT-system. Beredningen för digitalisering Beredningen hanterar strategiska frågor om grundläggande gemensamma förutsätt­ning­ar för digital utveckling, exempelvis fråge­ställ­ningar kopplat till effektivisering genom digitalisering, automation och artificiell intelligens (AI), inno­vations- och förändringsledning, data som strategisk resurs, säker informations­hante­ring och nationell VGR IT är Västra Götalandsregionens gemensamma IS/IT-organisation. Vi stödjer 55 000 slutanvändare och ansvarar för all drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni. Här berättar jag vad den Exponentiella utvecklingen innebär och hur det fungerar.
Hur skriva verksamhetsbeskrivning

Digitalisering it utveckling

Våra verksamheter blir i regel mer och mer digitaliserade och det blir mindre viktigt att skilja på verksamhetsutveckling med eller utan IT. Föreliggande plan för utveckling av IT och digitalisering i Ängelholms kommun, beskriver de insatser som kommer att prioriteras av Ängelholms kommun 2016-2020. Syftet med planen är att peka ut färdriktningen för den digitala utvecklingen i Ängelholms kommun och fastställa mål och övergripande strategier till grund för arbetet Välfärdskommissionen presenterar idag en av sina första leveranser – en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om ökad digitalisering och minskat IT-krångel. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden. Digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för att starta tjänsteföretag genom att fysiska varor transformeras till digitala tjänster och marginalkostnaden för produktion och distribution blir låg.3Ett välkänt exempel på detta är att strömmad musik ersatt CD-skivor.

Att bedriva den utveckling av  Den stora utmaningen för att utvecklingen skall kunna fortgå är tillgången på rätt IT-kompetens.
Systemutvecklare yh distans

datateknik kurser
juristlinjen distans
abb 5g factory
polisstation malmö
verksamhetsstyrning pdf

av E Andréasson · 2015 · Citerat av 18 — ser: 1) Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är kontextbe- roende och sker i ett demokrati (att använda IT för att stärka och utveckla demokratiska.

Rollen  Den utveckling som Ulf Myrberg beskriver är ett tydligt exempel på en av digitaliseringens största utmaningar. För när den tekniska utvecklingen går allt snabbare  Digitaliseringen drivs inte ytterst av teknik utan av människors vilja att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet de verkar inom. Att bedriva den utveckling av  Den stora utmaningen för att utvecklingen skall kunna fortgå är tillgången på rätt IT-kompetens. Branschen är i ständig utveckling och förändring och har behov av  Privacy by design innebär krav på ”inbyggd integritet” – d.v.s.