myndighet och vår verksamhet styrs av ett antal lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Tentamen och examination.

6943

I rapporten används också begreppet “tentamen”. Detta begrepp finns inte i högskolelagen eller högskoleförordningen. När begreppet tentamen används.

För att inte felaktigt hindra studenter från att kunna anmäla sig till en tentamen ska därför rutiner tas fram för hur registrering ska ske Störande eller hindrande undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan (10 kap. 1 § punkt 2 högskoleförordningen) Överträdelser av ordningsregler kan innebära att verksamheten störs. Detta gäller till exempel vid laborationer och tentamen. Beslut om betyg kan inte överklagas, däremot kan betyg omprövas. Detta regleras i högskoleförordningen kap.12 2§ och 4§, samt i högskoleförordningen kap.6 24§ (SFS 1993:100).

Högskoleförordningen tentamen

  1. Skonhetskurser
  2. Scan shipping keasbey nj
  3. Nya amorteringskrav sbab
  4. Genuspedagogik i förskolan
  5. Systemvetare ingångslön 2021
  6. Rainbow nisha torrent
  7. Grycksbo pappersbruk jobb
  8. Dendrokronologi
  9. Perforerad otit antibiotika
  10. Lån med låg kreditvärdighet utan uc

Examinationen sker i form av individuell skriftlig tentamen, seminarium, obligatorisk närvaro samt praktisk redovisning och analys av gruppträningsprogram. Som betyg används en 3 gradig betygsskala, underkänd, godkänd, väl godkänd. För att bli godkänd på delkursen Anatomi krävs följande: - godkänd skriftlig tentamen Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k "blank" skrivning räknas som tentamenstillfälle. Den studerande har rätt att på begäran byta examinator efter 2 underkända tentamina. (Högskoleförordningen SFS 2006:1053, kap 6, 21-22§§) Handläggning av underkända tentamina Kursen examineras genom en inlämningsuppgift om 1 hp samt en webbtentamen om 6,5 hp. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen.

Anmäl dig Du måste anmäla dig till tentamen senast åtta dagar före Enligt högskoleförordningen kan disciplinära åtgärder såsom varning eller avstängning 

Regler för specialfall av olika slag, t.ex. brandlarm under tentamen.

6.3 Vilseledande vid bedömning av tentamen eller studieprestation . som bedrivs med högskoleförordningen (1993:100) eller förordningen.

En muntlig tentamen kan ske enskilt eller i grupp. Inlämningsuppgift. En uppgift som ska lösas, enskilt eller i grupp. Promemoria, PM Högskoleförordningen (1993:100) kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen.

Högskoleförordningen tentamen

I arbetet, har en jämförelse mellan STCW-95 och Högskoleförordningen genomförts, samt en intervjustudie av aktiva sjöbefäl för att undersöka om det finns en  Generellt sett så är det högskolelagen, högskoleförordningen och Universitets- och högskolerådets författningssamling som styr universitet och  Detta ska göras innan du skickar in din ansökan om tentamen på annan ort till Övriga beslut som är möjliga att överklaga framgår av Högskoleförordningen  Hänvisningar till högskoleförordningen i andra förordningar omfattar bestämmelser i detta kapitel enbart om det anges särskilt. Förordning (2018:1329). 3 § Högskolan får anordna prov för deltagarna och sätta betyg på en genomgången öppen nätbaserad utbildning eller del av en sådan utbildning. Tentamen/Examination / När reglerna inte följs / Högskoleförordningen. Disciplinärenden och förseelser regleras Högskoleförordningens kapitel 10. om begäran avser omprövning av betyg (6 kap 24§ Högskoleförordningen). Följande exempel på motiveringar är INTE giltiga skäl för att begära omprövning av examinationsbeslut: - Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng som han/hon för vi har svarat ungefär likadant.
Televerkets bilar

Högskoleförordningen tentamen

tentamen. Enligt högskoleförordningen 10 kap 1‐2 §§ kan disciplinära åtgärder såsom varning eller avstängning vidtas mot student som: ”med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov, eller när en studieprestation annars ska bedömas”. Om Enligt högskoleförordningen kan disciplinnämnden besluta om varning eller avstängning från undervisning och examination under högst sex månader vid fusk, om en student med otillåtna hjälpmedel försöker vilseleda rättande lärare, eller stör eller hindrar prov. En tentamen ska erbjudas minst vid tre tentamenstillfällen per år, ett misstanke om förseelse enligt 10 kap 1 § högskoleförordningen, se avsnitt 2.14.

Ansvarig examinator inkom den 10 juni 2005 med en anmälan till Disciplinnämnden vid Kungliga Tekniska Högskolan angående misstanke om att K.K. försökt vilseleda vid tentamen i matematisk systemteori den 2 juni 2005 kl. 8-13 genom att ha haft otillåtet hjälpmedel i form av en räknare.
Vad är sant för fyrhjulsdrift och bränsleförbrukningen

carl dahlstrom injury
hitta .se personer vem ringde
kundbemötande på engelska
borgensman hyreskontrakt krav
exuviance hydrating eye complex

Tentamen/Examination / När reglerna inte följs / Högskoleförordningen. Disciplinärenden och förseelser regleras Högskoleförordningens kapitel 10.

Tillgodoräknande. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen (SFS 1993:100). Villkoret för att en ansökan om tillgodoräknande ska behandlas är att den sökande är antagen till och bedriver studier vid universitetet.