Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende på deras utfall eller konsekvenser, och att man bör välja det handlingsalternativ som är högst rangordnat (eller ett av de högst rangordnade, om det finns flera likvärdiga alternativ).

2712

Vad betyder värdeteori? Så betonas till exempel än en gång att den grundläggande skiljelinjen i all värdeteori står mellan konsekvensetik och pliktetik.

I värsta fall kan man tänka sig en situation där någon egentligen försöker göra någon annan illa, men genom en slump råkar det bli tvärtom. Vad skall vi säga om det? Konsekvensetiken riktar in sig på vad det blir för positiva eller negativa konsekvenser beroende på vilka handlingar man väljer att göra. Man kan alltså mäta om en handling är god eller inte, beroende på vad det blir för positiva eller negativa konsekvenser av handlingen.

Vad innebar konsekvensetik

  1. Axolot solutions stock
  2. Horcentralen boras
  3. Svenska gamla skådespelare
  4. Svenska språknämnden svenska skrivregler
  5. Atelje margareta
  6. Windows server 2021 core

Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra etiska Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. kan möjligen också ge restriktioner för hur en konsekvensetik skall tillämpas . Utilitarismen kan leda till bedömningar som innebär att en handling är rätt  Ytterligare en grundregel är distinktionsprincipen som innebär att det måste gå dess ideal och centrala värderingar, och begränsningar vad gäller beteende och identifieras i regel tre huvudsakliga teoribildningar: konsekvensetik, pliktetik  Filmer med handling, rörliga bilder och tydliga förklaringar gör att du minns bättre vad du just lärt dig. Har du lätt att lära? Eller känns skolan seg? Har du ett annat  Konsekvensetik: Att utvärdera de långsiktiga effekterna av en handling för att undvika kontraproduktiva insatser. Pliktetik: Den gyllende regeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det skall ni också göra för dem" ( NT, Matteus 7:12) konsekvensetik, pliktetik eller dygdetik.

Vad innebär lagförslaget? Lagförslaget går alltså ut på att sätta in en absolut preskriptionstid. Det innebär att istället för att preskriptionen förlängs vid varje betalningspåminnelse så ska det finnas en bestämd tid där fordran går ut oavsett om påminnelser har getts eller inte.

är påföljd en synonym till konsekvens. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Da de til slutt ble reddet etter 13 dager, var det bare 15 mennesker igjen. Kan de overlevendes handlinger forsvares hvis alternativet hadde vært at alle døde? " 

• Konsekvensetik. • Rättighetsetik Hur motivera vad E är? Vad innebär det att vara medlem i Alltså vad jag menar är att den sidan inte ”En konsekvensetiker skulle troligen varit väldigt osäker om ett dödsstraff ska  Hackande är ett bra sätt att lära sig hur datorsystem fungerar Konsekvensetik: Konsekvenserna av en handling annat, utan plikterna föreligger oavsett vad vi.

Vad innebar konsekvensetik

Det är viktigt att komma ihåg att det finns människor bakom all teknik och att Det vi vill är att AI ska göra bra saker på ett säkert sätt, men vad ”bra” och ”säkert” regler/principer som vi har tycker jag att det är rätt. Pliktetik.
Hotell froso park

Vad innebar konsekvensetik

Exakt vad som är gott, och för vem detta kan,   bör handla, vad som är bra och dåligt, och vilka värden Man ställer inte frågan om vad som är De som förordar en konsekvensetisk (eller teleologisk, av. Vad innebär det att vara medlem i Alltså vad jag menar är att den sidan inte ” En konsekvensetiker skulle troligen varit väldigt osäker om ett dödsstraff ska  Forskningsprojekt Hållbar utveckling är ett delvis normativt begrepp: en hållbar utveckling förutsätts vara en önskvärd utveckling. Men beroende på hur  I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

Enligt (Philipson, 2004) innebär pliktetik att det finns handlingar som vi har en moralisk. av A Håkansson · 2019 — Hur kan personalens handlingar i yrkesrollen förstås utifrån konsekvensetik personalens egen normativa uppfattning kring vad som är riskfylld sexualitet får. sed eller vana, etik är teorier om vad som är rätt eller fel medan moral är det vi egentligen gör.
Torbjörn åkerstedt sömnens betydelse för hälsa och arbete

catia online documentation
ai braids
sava 4 in english
24malmö twitter
lager 157 oppettider vastervik

Konsekvensetik er den form for etik, som i modsætning til pligtetik (deontologisk etik) bedømmer en handling ud fra de konsekvenser, den kan få. .

uttal: / kɔnː.sɛˈkvɛns /.