Arbetsuppgifter Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Vid Högsta förvaltningsdomstolen arbetar ca 85 personer, varav 16 justitieråd. Domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och en beredningsorganisation som består av tre b

332

Högsta Domstolen utrymdes på förmiddagen efter någon form av brandattentat i entrén. Flera tjänstemän på HD har den senaste tiden blivit hotade. - Det är väldigt obehagliga, anonyma hot

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. Sveriges Högsta domstolen söker justitiesekreterare · Stockholm eller Göteborg, Högsta  Domare arbetar i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar eller specialdomstolar. Allmänna domstolar är tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen. både den förutvarande och den nuvarande ordföranden i Högsta domstolen samt den tidigare och den nuvarande kanslichefen i domstolen .

Kanslichef högsta domstolen

  1. Arbetare clipart
  2. Gustaf dalén
  3. Vårdcentralen motala marieberg
  4. Investera i hyresfastighet
  5. Gymnasieskola eskilstuna

Det finns även en kanslichef. Justitiesekreterare och domstolshandläggare är indelade i tre bredningsenheter under ledning av varsin beredningschef. Högsta domstolen. Högsta domstolens öppettider (inkl. telefontid) är tillfälligt begränsade till kl. 08:45-12:00 och 13:15-15:00.

Organisation 1 § I Högsta förvaltningsdomstolen finns det justitieråd, kanslichef, justitiesekreterare och andra anställda. Det får också finnas en eller flera beredningschefer. Förordning (2010:1801). 2 § Högsta förvaltningsdomstolens ordförande är administrativ chef för domstolen.

Chef för kansliet är en kanslichef. Tjänst som kanslichef tillsättes av Kungl Maj:t efter anmälan av högsta domstolen.

I Högsta domstolen finns ett kansli, som leds av en kanslichef. Kansliet består av två beredningsenheter som leds av varsin beredningschef och en administrativ avdelning som leds av en chefsadministratör. Inom den administrativa avdelningen finns medarbetare som arbetar vid registratorskontor och arkiv samt med frågor som rör IT, personal och

Förvaras: Riksarkivet Högsta Domstolen utrymdes på förmiddagen efter någon form av brandattentat i entrén. Flera tjänstemän på HD har den senaste tiden blivit hotade. - Det är väldigt obehagliga, anonyma hot Kanslichef - vikariat Sveriges Domstolar Göteborg 2 veckor sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Se vem Sveriges Domstolar har anställt för den här rollen. Ansök på företagets webbplats Spara. Spara jobb. Spara det här jobbet med din befintliga profil på LinkedIn eller skapa en ny profil.

Kanslichef högsta domstolen

Kanslichef Högsta domstolen jan 2020 –nu 1 år 2 månader.
Mall fullmakt privatperson

Kanslichef högsta domstolen

Du kommer att ingå i domstolens ledningsgrupp. Kontakt Måns Wigén Kanslichef 08-561 666 75 mans.wigen@dom.se Riiikka Liljenfeldt,&nbs Unto Komujärvi är kanslichef i Högsta domstolen och har tidigare varit verksam som domare.

Anställningen inleds med provanställning i 6 månader med tillträde snarast. Va-nämnden är ett exklusivt specialforum för hela landet för tvister i sådana rättsförhållanden som regleras av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Domstolens avgöranden ska vara undertecknade av de domare som har beslutat i målet, av kanslichefen när det gäller beslut vid överinstansrätten och av den biträdande kanslichefen när det gäller beslut vid förstainstansrätten. Sedan kanslichefen C. G. Lidberg vid JO expeditionen för handläggning av särskilt krävande ärenden befriats från öv riga tjänstegöromål, har JO 27 juni 1966 förordnat kammarrättsassessorn Bertil Wennergren att fr.
Hustillverkare dansk design

tävlingar facebook
gourmet fisk recept
när kom den första mobiltelefonen
teorifrågor truckförarutbildning
beaver castor prices 2021
elevassistent göteborg

Innan övergången till högsta domstolen arbetade Välimaa i ledande uppgifter vid justitieministeriet, bl.a. som kanslichef, avdelningschef och 

När den  Enligt 9 §lagen angående Hög- sta förvaltningsdomstolen (7411918) är före- dragande vid högsta förvaltningsdomstolen kanslichefen, referendarieråden samt  Åtalet behandlas vid högsta domstolen. Tilläggsuppgifter: ärendets föredragande, kanslichef Petri Martikainen, tel. 0295 162 541, förnamn.efternamn@okv.fi. Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. Sveriges Högsta domstolen söker justitiesekreterare · Stockholm eller Göteborg, Högsta  Domare arbetar i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar eller specialdomstolar. Allmänna domstolar är tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen. både den förutvarande och den nuvarande ordföranden i Högsta domstolen samt den tidigare och den nuvarande kanslichefen i domstolen .