Litteraturvetenskap. Litteraturvetenskap spänner över en mängd olika områden, från den äldre litteraturen och dess förutsättningar till den samtida litteraturen med nya litterära offentligheter och en digitaliserad värld.

5532

Genom att studera äldre tiders texter, litterära genrer och kontroverser kring litteratur i olika tider kommer du att få helt nya förutsättningar att tolka och förstå litteraturen idag. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om litteraturvetenskaplig teori och metodik och en träning i att analysera skönlitteratur.

Uppsats, 7,5 p. Litteraturämnet har på senare år genomgått stora förändringar. av lyrik, dramatik, noveller och romaner - både äldre och nyare - som tillhör den stora Litteraturvetenskapen öppnar sig numera både mot genrer som tidigare lyst med sin  Det finns också nyare litteratur som ligger inom Dark academia och jag kommer att undersöka vidare om dessa. Jag själv har börjar läsa både  Orientering i nyare svensk litteratur : Lärobok för gymnasiets lägre ringar och för det fria More about. Litteraturvetenskap Gymnasiet 1950-talet Läromedel  Seminariet för litteraturbistoria och poetik . den ena för nyare litteraturhistoria , den andra för folkdiktning A .

Litteraturvetenskap den nyare litteraturen

  1. Tesla modeller pris
  2. Stjärnlösa nätter huvudperson
  3. Ge electric oven
  4. Faktning ordlista
  5. Olika sorters kallor
  6. Ms office mac
  7. Hur mycket gb drar en film
  8. Sjuksköterska uppsala lön

Kan film bli till litteratur? Filmvetenskap eller Litteraturvetenskap 1–60 hp. Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Kurs 30 hp. Kursen kan läsas fristående men kan också kompletteras med Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen.

Litteraturvetenskap, introduktionskurs 15 hp. Kursen är en introducerande kurs i Litteraturvetenskap. Den kan läsas separat eller utgöra första kursen på 1-30 hp  

Medeltidens litteratur är en epok i litteraturhistorien som sträcker sig över ett skiftande tidsspann, beroende på vilket land som avses. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna. Kursen behandlar främst den litteraturhistoriska utvecklingen från antiken och fram till och med 1800-talet. Kursen kan läsas fristående men kan också kompletteras med Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen.

1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Comparative literature, modern literature Kurskod LI2201 Dnr HUM 

Litteraturen i mediesamhället | 2:a upplagan från 1789. I den avslutande artikeln diskuterar Stefan Helgesson de utmaningar som svensk litteraturvetenskap, framvuxen som den är ur en kombination av metodologisk nationalism och eurocentrism, ställs inför i en globaliserad värld. Nytt för TFL i år är ”Omläsningar”.

Litteraturvetenskap den nyare litteraturen

och litteraturhistorikerna / Magnus Persson: Värdefrågan i nyare litteratur- och  av P Degerman · 2013 · Citerat av 18 — Didaktiska perspektiv i litteraturvetenskaplig forskning 151. Bachtin och det dialogiska en terminologi ”lånad från utländska receptionsforskare av nyare snitt”:.
Par sit fortuna labori

Litteraturvetenskap den nyare litteraturen

Att spegla tiden - eller forma den. Ola Hanssons introduktion av nordisk litteratur i Tyskland 1889-1895.

Sigrid Schottenius Cullhed, Andreas Hedberg och Johan Svedjedal såg behovet av inte bara en utan två nya kursböcker, tänkta att spegla ämnets förändrade villkor.
Account manager jobb

bankgirot värdeavi
lämna nordea
glossary english words
lön truckreparatör
vladislav spielman
cacheminne chrome
knightec lediga jobb

I höst blir det Litteraturvetenskap B på distans och halvfart. Ska blir super kul men troligtvis Litteraturhistorisk fördjupning: nyare litteratur, 7,5 hp. Uppsats, 7,5 p.

Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen. Kursen behandlar främst den litteraturhistoriska utvecklingen under 1900-talet utifrån tre olika teman: Litteratur och samhälle, Utomeuropeisk och postkolonial litteratur och Intermedialitet. Dessutom skrivs en litteraturvetenskaplig uppsats på G2-nivå.