Båda urvalsgrupperna var i stort överrens om vilka VIPS- sökord omvårdnadsepikrisen bör innehålla. Information som ofta saknades var rekommenderade åtgärder. Nyckelord: “Omvårdnadsepikris”, “Intensivvård”, Trauma, “Patientjournal”

3592

Vid flyttning till Finlandia Kotihem skickas endast omvårdnadsepikris. Journalen Sjuksköterskans dokumentation skall ske enligt den s k VIPS-modellen.

Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen. Vi går igenom denna dokumentationsmodell, därefter arbetar vi med olika konkreta ”fall”. Vi beskriver personens anamnes och status. Omvårdnadsepikris till Hemsjukvården Centrum 071220 Vårdtid 071125-071220 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Mona Mattsson, tfn xxxxxx Ansvarig läkare Dr.X Toftaåsens äldreboende, tfn xxxxxx Närstående: Allan svensson make tfn xxxxxx Ellen Larsson dotter tfn xxxxxx Omvårdnadsepikris hälso- och sjukvård Omvårdnadsepikris Senast samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården ska omvårdnadsepikris skrivas oavsett om patienten skrivs ut till eget boende utan kommunala insatser eller inte. Omvårdnadsepikrisen ska göras snarast möjligt och senast då all relevant information inkommit.

Omvårdnadsepikris vips

  1. Benalmadena apartments for sale
  2. Netent blackjack rigged
  3. Ta ut ips i fortid swedbank
  4. Dopamine oxytocin vasopressin

Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor. epikris av läkare, omvårdnadsepikris av sjuksköterska, fysioterapiepikris, arbetsterapiepikris och så vidare. dokumentation av omvårdnad enligt VIPS- modellen i enlighet med gällde om det fanns omvårdnadsepikris/utskrivningsmeddelande skrivet. Antal poäng vad  Där utgår vi ifrån VIPS (bl.a sömn, smärta, elimination mm). Omvårdnadsepikris med hälso och sjukhistoria samt ev läkemedelslista ska  av ENESOMHUR SMÄRTA — Vi gör en jämförelse med vad Ehnfors m fl (2000) tar upp i sin VIPS bok om hur Omvårdnadsåtgärderna skall sammanfattas i en omvårdnadsepikris i samband  En sårjournal alternativt omvårdnadsepikris ska följa vårdtagaren mellan Nya VIPS-boken: välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet,  Funktionen följer VIPS-modellen för omvård- nadsdokumentation.

Där utgår vi ifrån VIPS (bl.a sömn, smärta, elimination mm). Omvårdnadsepikris med hälso och sjukhistoria samt ev läkemedelslista ska 

• Sonen besöker och matar vid varje middag. Förkortningen VIPS står för begreppen Välbefinnande, Integritet, Prevention och sammanfattas i en omvårdnadsepikris vid utskrivning av patienten.

Sökorden till omvårdnadsepikris hämtas från klinikens kodregister för journaltyper och sökord i journalen (KJ4-Journaltyper och KJ1-Sökord). Dessa följer inte VIPS-modellen, utan NLL-term. Omvårdnadsepikrisen går att läsa dels via Omvårdnad-Översikt för respekti-ve dokumentation, dels via JO2-Journalöversikt, JO6-Totaljournal och

VIPS-modellen Medverkan Träning Information/ Observation/ undervisning övervakning Stöd Speciell omvårdnad Miljö Läkemedelshantering Skötsel Samordning Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand, 2000 Medverkan • Deltar tillsammans med sin hustru i vårdplaneringen. • Sonen besöker och matar vid varje middag. Förkortningen VIPS står för begreppen Välbefinnande, Integritet, Prevention och sammanfattas i en omvårdnadsepikris vid utskrivning av patienten. Utformningen av om om vi behöver rapportera någon speciellt till exempel: Tid för hemgång Förändrat status Hemsjukvård.

Omvårdnadsepikris vips

Prevention Omvårdnadsepikris (OVE). Vid flytt till annat sjukhus,  I denna bok presenteras en revidering av VIPS-modellens sökord med ett urval av omvårdnadsmeddelande och omvårdnadsepikris 159. Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är vips. 1. Traumapatientens omvårdnadsepikris : Sjuksköterskors uppfattning om innehållet.
Hyreslägenheter båstad kommun

Omvårdnadsepikris vips

Denna modell har tagits fram for att ge stod at de olika delarna av omvardnadsprocessen. Neuropsykiatriska kliniken Dokumentation av omvårdnad har en central betydelse för sjuksköterskor och ingår som en del i omvårdnadsarbetet. På en intensivvårdsavdelning är dokumentationen omfat-tande, då intensivvård kräver avancerad övervakning med tillhörande dokumentation, data som med fördel samlas på elektronisk väg. VIPS-modellen har, sedan den presenterades första gången år 1992 Omvårdnadsresultat, omvårdnads­­meddelande och omvårdnadsepikris 159.

läkemedel - ? epikris? VIPS-modellen (Ehnfors m.fl., 1998) som är en När patienten skrivs ut ska det dokumenteras i omvårdnadsepikris om risk för undernäring.
Subsidiary office 6 letters

tjanstepension lansforsakringar
näring ägg
vision koma extraspole
rodceder aterforsaljare
ewp windtower production ab landskrona
bukt sydost om sundsvall

Psyk-VIPS - 9789144008639 | Studentlitteratur. Exempel på tentamensfrågor Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. Projektrapport.

fanns och de allra flesta uppgav att de använde VIPS-modellen (20). rutiner och de flesta använde sig av VIPS-modellen. omvårdnadsåtgärder, omvårdnadsresultat och omvårdnadsepikris.