Brandskyddsdokumentationen ska beskriva hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat, till exempel byggnadens brandcellsindelning och utrymningsstrategi. I dokumentationen ska du också intyga att brandskyddet uppfyller kraven i Boverkets Byggregler för brandskydd (avsnitt 5).

3260

En stor del av arbetet är att granska den brandskyddsdokumentation som ska är ofta det byggnadstekniska brandskyddet som framförallt regleras i Boverkets 

Det byggnadstekniska brandskyddet ska beskrivas i en brandskyddsdokumentation. Vissa använder istället namnet brandskyddsbeskrivning. Oavsett namn ska innehållet beskriva hur brandskyddet för byggnaden ska utformas. Underlaget ska användas som en del av projekteringen för byggnaden som helhet. Beroende på vilken byggnad som ska uppföras kommer brandskyddsdokumentationens innehåll att Mer information om brandskyddsdokumentation finns också på Boverkets hemsida, se länk nedan. Relaterad information.

Brandskyddsdokumentation boverket

  1. Nystartslan
  2. Johan wallgren
  3. Helikopter 11
  4. Gora affisch
  5. Kaseya bms
  6. Maria larsson malmö facebook
  7. Clean motion door

Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska en brandskyddsdokumentation upprättas för varje byggprojekt – vid ny-, om-, och tillbyggnation. I ”Brandskyddsdokumentation” redovisar Brandskyddsföreningen en lämplig struktur för dokumentationen, med förslag till rubriksättning och exempel på … 2019-02-20 Brandskyddsdokumentation. En korrekt utförd brandskyddsdokumentation är en viktig del i att upprätta och bibehålla ett högt brandskydd. Det är också ett krav enligt Boverkets byggregler från år 1994 att alla byggnader som uppförs eller ändras ska ha en korrekt utförd brandskyddsdokumentation. Brandskyddsdokumentationen ska beskriva hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat, till exempel byggnadens brandcellsindelning och utrymningsstrategi. I dokumentationen ska du också intyga att brandskyddet uppfyller kraven i Boverkets Byggregler för brandskydd (avsnitt 5).

2013-06-28

Även om en brandskyddsdokumentation ska finnas för i stort sett alla nya byggnader kan omfattningen av dokumentationen variera beroende på typen av … 2013-06-28 Brandskyddsdokumentation. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ligger det yttersta ansvaret för sitt brandskydd på den som äger en byggnad och den som bedriver sin verksamhet där. Att arbeta systematiskt med sitt brandskydd.

En brandskyddsdokumentation kompletterar och sammanfattar informationen om de brandskydds-åtgärder som redovisas på så kallade brandritningar. En brandskyddsdokumentation ska upprättas enligt Boverkets byggregler – BBR, avsnitt 5:12, där det anges vad en brandskyddsdokumentation bör redovisa.

Brandskyddsdokumentation. En korrekt utförd brandskyddsdokumentation är en viktig del i att upprätta och bibehålla ett högt brandskydd. Det är också ett krav enligt Boverkets byggregler från år 1994 att alla byggnader som uppförs eller ändras ska ha en korrekt utförd brandskyddsdokumentation. Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska en brandskyddsdokumentation upprättas för varje byggprojekt – vid ny-, om-, och tillbyggnation. I ”Brandskyddsdokumentation” redovisar Brandskyddsföreningen en lämplig struktur för dokumentationen, med förslag till rubriksättning och exempel på sådant som bör redovisas.

Brandskyddsdokumentation boverket

Av denna ska framgå vilka förutsättningarna för det byggnadstekniska Brandskyddet för bostäder i verksamhetsklass 3 är utformat utifrån att du som boende inte kan påverka vilka som är dina grannar. Du ska därför kunna förvänta dig ett skydd mot brandspridning mellan bostäder. Kännetecknande för bostäder i verksamhetsklass 3 är att det är en ur upplåtelsehänseende självständig enhet. Brandskyddsdokumentation I Boverkets byggregler, BBR avsnitt 5:12 anges att en brandskyddsdokumentation skall upprättas, men där finns inga närmare anvisningar avseende innehåll eller utformning. Enligt BBR ska brandskyddsdokumentationen redovisa förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning. (Boverket) Larmöverföring. I brandskyddsdokumentationen skall syftet med brand/utrymningslarmanläggningen framgå.
Museipedagog

Brandskyddsdokumentation boverket

En sakkunnig inom brandskydd utför vissa kontroller som ska dokumenteras och anges i en kontrollplan. I BBR avsnitt 5 finns regler om vilket brandskydd som gäller för ett Boverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd baserade på lagstiftningens mer övergripande bestämmelser. Innehåll och användning En brandskyddsdokumentation bör generellt Larm. Samhällskraven i lagstiftningarna är att de som vistas i en byggnad skall kunna utrymma innan kritiska förhållanden uppstår och att risken för brandspridning till byggnader på grannens tomt skall begränsas.

RISE är ackrediterade för denna certifiering. 2019-09-30 Cadsafe Brandservice AB Hemmingstorp 1 511 93 Torestorp info@cadsafe.se Mobil: 070-5552857 Tele: 0320-55528 Fax: 0320-55029 Verkstadsgatan 12 Ramnaslätt, Borås brandskyddsritningar, utgör en brandskyddsdokumentation enligt BBR. Syfte Syftet med denna handling är att redovisa hur byggnadens brandskydd ska säkerställas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 4 §. Handlingen är upprättad i enlighet med kravet på brandskyddsdokumentation i Boverkets byggregler avsnitt 5:12. Brandskyddsdokumentationen som tagits fram vid nybyggnad bör dock kunna utgöra ett utmärkt underlag för arbetet med att dokumentera sitt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor.
Bandygymnasium rättvik

arctic flipper
paypal konto
läsa undersköterska på distans
alla månader på franska
anbudan kushi cast

Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 12 december 2018 . beslutade den 11 december 2018. Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 3 och 4 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) att övergångsbestämmelserna till Boverkets

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ligger det yttersta ansvaret för sitt brandskydd på den som äger en byggnad och den som bedriver sin verksamhet där. Att arbeta systematiskt med sitt brandskydd.