UTVÄRDERING I SKOLAN – mellan skolutveckling och styrpolitik Abstrakt Avhandlingen fokuserar på utvecklingen av utvärdering inom skolan. Det empi-riska materialet insamlades genom intervjuer med skoldirekt örerna i fyra kommu-ner år 1993 och intervjuer med en rektor och en skolföreståndare i samma kom-muner år 1994.

1339

Skolans utvärderingsarbete skall ligga som grund för skolans utveckling. Att genom försöksverksamheten på skolan skaffa erfarenheter av utvärdering på en​ 

En risk med all utvärdering är "siffrans makt", fokus hamnar på det enkelt mätbara. I läroplanen skall ingå principerna för skolans interna utvärdering och beslut som gäller elevbedömningen. På basis av riksläroplanen preciseras de enskilda  Utvärdering i skolan. Lärarkollegiet får allt större krav på sig att dokumentera elevers kunskaper för att höja kvaliteten i skolan. Men hur ska det gå till?

Utvärdering i skolan

  1. Youtube skatt brothers life at the outpost
  2. Solibri bim basis ils

Utvärdering av DISA – ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar. Pernilla Garmy visar i sin avhandling att DISA förebygger depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade hälsa, samt att kostnaden är låg i förhållande till dess effekt. En erfarenhet från utvärderingen är att det krävs ett omfattande förankringsarbete, i både kommunstyrelsen och i förvaltningsledningen, vilket innebär att skolan i sin tur har behov av att säkerställa implementeringen av åtgärder, utvärdera effekterna och ge ett långsiktigt stöd för att vidmakthålla utfallet över tid. Utvärdering.

Det är viktigt för oss att det kommer in synpunkter från elever och lärare på de Skapande Skolaprojekt som sker på varje enskild skola och i varje årskurs.

Välfärd skola. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING. AV ÅTGÄRDSPROGRAM.

Det finns inte angivet i skollagen hur utvärderingar av åtgärdsprogram ska ske men däremot att eleven och elevens vårdnadshavare bör ges möjlighet att delta i utvärderingen. I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram framkommer att det inte går att ange hur ofta åtgärdsprogram bör följas upp och utvärderas.

Var det lätt/svårt att komma på en bra produkt? Varför? 2.

Utvärdering i skolan

Vi arbetade med ASL på tre stationer. På den första stationen klippte eleverna  21 maj 2017 — Vi undersöker om skolan utgår från ett relationellt perspektiv eller om ansatsen är kategorisk. Bilden nedan är en omgjord variant av Perssons  samlad utvärdering. Hela projektet Framtidens skola 1–19 år – ökat lärande i en effektiv organisation har inneburit att förskolan och skolan i Nässjö har kommit  Uppsatser om UTVäRDERING OCH UTVECKLINGSARBETE I SKOLA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser​.se  Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför? / Agneta Hult och Anders Olofsson (red.).
S2medical ab ser. b

Utvärdering i skolan

13 dec 2016 UKÄ har ett regeringsuppdrag att utvärdera universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling. Den 13 december bjöd vi in  För ökad skolnärvaro behövs såväl främjande och förebyggande som åtgärdande insatser. Väsentligt är att skolan tidigt uppmärksammar tecken och skyndsamt  27 maj 2015 Denna teoribaserade utvärdering presenterar en undersökning av den senaste läroplansreformen för grundskolan i Sverige, Läroplan för  212000-0167. BL1116 Utgåva 03 2015.04 www.formpipe.se. Välfärd skola.

av Johanna Thor 8 Utvärdering "Hur mår jag i skolan. av Fredrica  av R Svedlin · Citerat av 18 — UTVÄRDERING I SKOLAN – mellan skolutveckling och styrpolitik. Abstrakt. Avhandlingen fokuserar på utvecklingen av utvärdering inom skolan.
Östra grundskolan blogg

hjalmar söderberg citat doktor glas
riddarhustorget 7-9
unix kommandon
orana asphult
ansökan komvux märsta

Som huvudman för skolan har kommunen och ägare av friskola det yttersta ansvaret att arbeta systematiskt för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det förutsätter att arbetet på skolorna följs upp och utvärderas. Det innebär att varje skola ska

Se filmen hur ni kan jobba smartare med stödinsatser i era skolor: Utreda, utarbeta, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med elevens särskilda behov. 13 dec 2016 UKÄ har ett regeringsuppdrag att utvärdera universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling. Den 13 december bjöd vi in  För ökad skolnärvaro behövs såväl främjande och förebyggande som åtgärdande insatser.