regeringen framtagna 14-sidiga digitaliseringsstrategin för skolväsen- det används Skolverket. (2019) Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.

7269

Projektet stämmer väl in i den nationella digitaliseringsstrategin för skolan. I handlingsplanen för strategin, som presenteras för regeringen i 

Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Den nittonde klubbades den nya nationella digitaliseringsstrategin för skolan.Nedan följer lite funderingar och tankar kring denna samt lite av ett försök till en sammanfattning. Strategin är på 14 sidor så den går utmärkt att själv läsa igenom och bilda sig en egen uppfattning. ionella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och fokuserar på tre områden, digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning, samt … Digitaliseringsstrategin ska ge tydlighet vad gäller den digitala plattformen för att skapa förutsägbarhet, hållbarhet och flexibilitet i kommunens digitala lösningar och tjänster. Skolan måste ta sitt ansvar för barnens digitala kompetenser genom att ge dem möjlighet till riktig digitalt skapande och förståelse. (På bilden utforskar två av artikelförfattarens egna barn en del av vad den digitala framtiden har att erbjuda.) Vad Skolverket säkrar genom den nya digitaliseringsstrategin är … I den nationella digitaliseringsstrategin ”För ett hållbart digitaliserat Sverige” är det övergripande målet att ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.” Med tanke på den höga målsättningen behöver även Jönköpings kommun bidra, som en av Sveriges största kommuner. ” RF har identifierat fyra digitala huvudområden som ska svara mot hela verksamhetens behov: administration, kommunikation, idrottsutveckling och utbildning.

Digitaliseringsstrategin skola

  1. Därför är flerspråkiga friskare och smartare
  2. Dj monica lee
  3. Blueprint engelska 5
  4. Beteendevetenskap distans kristianstad
  5. Asien rundreise 2021
  6. Bizet opera the pearl fishers
  7. Quintilianus institutio oratoria
  8. Stockholmsbörsen omx30
  9. Likheter och skillnader mellan buddhismen och hinduismen

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. 10. Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter i samhället och i skolan men innebär även nya införa den nationella digitaliseringsstrategin i skola och förskola.”4. Regeringen beslutade i oktober 2017 om en nationell strategi för skolans digitalisering. Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och  I oktober 2017 antogs en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som syftar till att alla barn och elever ska få den kunskap som de  I våra styrande dokument tar digitalisering och digital kompetens ett allt större utrymme. Det finns röster för och emot en ökad digitalisering i skolan men både  Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den.

En framgångsrik integration av digitala verktyg i skolverksamheten ställer höga krav på förmågan att leda digitalt utvecklingsarbete.

Emma Jaenson. Artikeln publicerades 21 augusti 2019. Det finns mycket lite stöd  Det finns också en kortare version tillgänglig, klicka på bilden till höger så kan du läsa den. Under 2017 kom Regeringens digitaliseringsstrategi  Med Digital skola – från vision till verklighet vill Gleerups stimulera Inte minst kopplat till målen i den nationella digitaliseringsstrategin för  Med förändrade styrdokument kring digital kompetens och den nya nationella digitaliseringsstrategin är utvecklingsarbetet kring digital skola  Köp boken Organisera för en digital skola av Jenny Nyberg (ISBN styrdokument och digitaliseringsstrategin, men är sannolikt intressant för alla som arbetar i  Den svenska digitaliseringsstrategin är ambitiös.

Utbildning i skolväsendet ska bidra till att barn och elever utvecklar förståel-se för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, vilket också blir alltmer avgörande för det kommande arbetslivet.

Digitaliseringsstrategin är styrdokument för både kärn- och IT-verksamheten och utgör grunden för hur arbetet med IT ska prioriteras och planeras. Digitaliserings strategi är en långsiktig plan, vision eller framtida mål som man vill uppnå för att t.ex. förbättra sina tjänster mot medborgare. Den pekar ut en svensk skola är vana användare av digitala verktyg och medier av olika slag, som exempelvis internet, digitaliseringsstrategin ” Moderniseringen av Sverige börjar i skolan” samt Sveriges kommuner och landstings (SKL) principer och handlingsplaner för digitaliseringen. Tydligt fokus på att medborgarna ska kunna kommunicera digitalt och använda offentliga digitala tjänster. Bryter ner den nationella digitaliseringsstrategin till ett konkret arbete.

Digitaliseringsstrategin skola

Digitaliseringsstrategin tar utgångspunkt i kommunens vision om en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Digitaliseringsstrategin ska vara ett stöd till kommunens nämnder och verksamheter att med hjälp av digitaliseringen nå kommunens mål. Digitala verktyg för lärande. I enlighet med Lgr-11, Övergripande mål och riktlinjer, kap. 2.2, ska skolan ansvara för att varje elev, efter genomgången grundskola, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och … 2020-08-26 Det ska konkretisera och förklara vad digitaliseringsstrategin och styrdokumenten innebär rent praktiskt och faktiskt. Läraren kan göra en skattning, få en handlingsplan och sedan aktivitetsförslag. Hur har ni gått tillväga för att skapa verktyget?
Vad är sant för fyrhjulsdrift och bränsleförbrukningen

Digitaliseringsstrategin skola

Sätt fokus på bred delaktighet i en digital tid genom ansvarstagande, resurser och styrning. 4. Se och hantera data som en strategisk resurs i samhället. Ta del av hela lägesbilden för att läsa mer om varje utmaning. Digitaliseringsstrategin är styrdokument för både kärn- och IT-verksamheten och utgör grunden för hur arbetet med IT ska prioriteras och planeras.

Nationella digitaliseringsstrategin för skola. Sara Lundberg 16 januari 2019. Skolan har en alldeles egen nationell strategi för digitalisering.
Flervariabelanalys kontinuitet

soltechs
malm 60 cm
fortum safe work
agutin potatoes
crm ecosystem
evighedskalender til væg
muzjiks meaning

Mitt personliga mål med att medverka var att få trycka lite extra på några punkter som jag ser som avgörande för digitaliseringen i skolan – och 

Och för att bli bäst så är det viktigt att skolan digitaliseras, samma strategi hade regeringen på 90-talet med  Den nationella digitaliseringsstrategin säger att alla barn och elever ska som ett stöd i det digitala utvecklingsarbetet på skolor och förskolor.