Forskning visar att barn med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i sitt modersmål, har bättre möjligheter att lära sig svenska och andra skolämnen. Vi behöver stärka

4724

EU bygger inte på någon naturlig språkgemenskap. Det är inte så att 70 – 80 procent av EU:s medborgare har tre mycket närbesläktade språk som modersmål. Inom EU som helhet är det ungefär lika många som förstår engelska som inte gör det. Tyska är det största modersmålet.

Myt 4: Modersmålet utvecklas på bekostnad av andraspråket. Myt 5: Flerspråkiga blandar ihop språken. Myt 6: Forskningen är oenig kring flerspråkighet. Myt 4 – Modersmålet utvecklas på bekostnad av andraspråket.

Motargument modersmål

  1. Får man ha vinterdäck på bilen och sommardäck på släpet
  2. Årsbokslut engelska
  3. Jag var förvaltare åt lord arner

De båda herrarna pläderade för sina idéer i gårdagens debattprogram ”Argument”. Men  – De allra flesta flerspråkiga syskon vars föräldrar har olika modersmål använder landets språk, majoritetsspråket, när de talar med varandra,  2 och 3 §§ finns bestämmelser om studiehandledning på elevens modersmål. Ett vanligt argument var att ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle leder till  Det svenska språket ska också jämföras med ditt modersmål och andra språk du I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument,  Herrängens skolas språk-, läs- och skrivutvecklingsplan Ett bild. Miljö | Motargument.

2 maj 2016 Det här är en kort utredande text i Svenska som andraspråk 3, som handlar om vikten av att lära sig sitt modersmål ordentligt när det gäller att 

Motargument exempel * De flesta språken är såpass lika att vi ändå förstår varandra - det ger inget mervärde att lära sig något om språken för kommunikationens skull * Ämnet är svenska och bör vara fokuserat kring det svenska språket, om man avsätter tid till att tala om nordiska språk så måste andra delar av ämnet få mindre tid EU bygger inte på någon naturlig språkgemenskap. Det är inte så att 70 – 80 procent av EU:s medborgare har tre mycket närbesläktade språk som modersmål. Inom EU som helhet är det ungefär lika många som förstår engelska som inte gör det. Tyska är det största modersmålet.

väletablerad i både modersmål och svenska språket som stärker varandra och giltigt argument, menar författarna, är hållbart, vägande och övertygande (a.a.).

Studien visade därmed att modersmålet inte är något hinder för att framgångsrikt lära sig ett andraspråk.

Motargument modersmål

Motargument är emot alla former av intolerans, såsom rasism, näthat, homofobi, islamofobi och funkofobi. Vi behöver nå ut till fler människor. SR: Klart: Sölvesborg behöver inte köpa in böcker på allas modersmål. VT: Sölvesborg vill stoppa stoppa bokinköp på modersmål.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Motargument modersmål

Nästan allas modersmål har varit svenska, också om det har förekommit ingifta finskspråkiga som övergått till svenska.

De största språken jämte svenska är finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska.
Analytisk kontinental filosofi

utlandsbetalningar danske bank
russell turner syndrome
hur många procent
gary vaynerchuk sneakers
pensionsutbetalning april 2021

I Sverige talas och skrivs ca 150 olika språk, t.ex. teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. De största språken jämte svenska är finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska.

Motargument är emot alla former av intolerans, såsom rasism, näthat, homofobi, islamofobi och funkofobi.