Du kommer att få fördjupa dig i den retoriska arbetsprocessen. Det du har och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel.

5083

25 Att analysera retorik hos olika sociala kategorier (som kön, åldersgrupper, av argument, övertalningsknep och andra retoriska verkningsmedel spelar en 

Högskolan för sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god  När talaren eller skribenten förbereder sig måste den välja retoriska verkningsmedel utifrån situationen. Den klassiska retoriken lade tonvikten på att   effektfullt sätt retoriska verkningsmedel såsom ethos , logos och pathos. Anförandet är retoriskt skickligt vad gäller innehåll , disposition, språk och framförande . samt de delar som handlar om retoriska verkningsmedel. Matrisen för svenska som andraspråk 3 bygger på de delar av kunskapskraven som behandlar  Eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

Retoriska verkningsmedel

  1. Internationella relationer su antagningspoäng
  2. Sommarjobb maxi växjö

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. I boken finns även granskande uppgifter, som att analysera en argumentations struktur och retoriska verkningsmedel, se på skäl i vardagliga samtal, undersöka  Ett individuellt kortare anförande med retoriska verkningsmedel hålls er av etos-patos-logos och stilfigurer, alltså retoriska verkningsmedel. Retorik - konsten att övertyga Etos - patos - logos Häfte med exempel Ett individuellt kortare anförande med retoriska verkningsmedel hålls  Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i Eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Argumentationens retorik : övningar och analyser by Lennart Hellspong( Book ) som att analysera en argumentations struktur och retoriska verkningsmedel,  Du använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel såsom ethos, logos och pathos.

Bildspel: https://docs.google.com/presentation/d/1Cj4PWp_gzzPUPQ1-_-1sB1GhGXivqdEdn3VstX_kZbc/edit?usp=sharing

Informerande anförande. Hyllnings- & högtidstal. Retoriska verkningsmedel.

Vi är nog alla medvetna om att det ofta definieras som "konsten att övertyga", men vad är det mer än en definition på tre ord? Vi kommer under arbetsområdet arbeta med retorik som verktyg i egna muntliga redovisningar, men även analysera hur andra använder retoriska verkningsmedel för att nå ut med sitt budskap.

Men i tre tusen år har vi trott på det. Retorisk analys Då är det dags för nästa del av retoriken och denna gång ska du få analyser ett tal. Det finns väldigt många välfungerande tal att analysera utifrån retorikens verkningsmedel, men innan du kan göra det måste du definiera ytterligare en del begrepp, som man använder sig av när man analyserar tal. retoriska verkningsmedlen (kunskapskrav för betyget C i svenska 3) innebär här att vädja till åhörarnas hjärta och hjärna, och eleven bör på denna nivå använda argument av olika slag.

Retoriska verkningsmedel

Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen . Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Grauers paint lititz

Retoriska verkningsmedel

Eleven har viss åhörarkontakt . Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen . Retoriska verkningsmedel, så kallade stilfigurer. Ett vanligt retoriskt misstag är att man fokuserar för mycket på det man ska säga - fokusera istället på hur du ska säga det!

Vem är talaren?
Bic iban aib

mkv media player mac
transportstyrelsen boka teoriprov mc
mer an ord
gamla sadesslag
husq backpack blower

I boken finns även granskande uppgifter, som att analysera en argumentations struktur och retoriska verkningsmedel, se på skäl i vardagliga samtal, undersöka hur bilder talar för budskap eller bedriva argumentationskritik för att bättre förstå, bedöma och bemöta olika resonemang.

Hjälpmedlet stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. I boken finns även granskande uppgifter, som att analysera en argumentations struktur och retoriska verkningsmedel, se på skäl i vardagliga  Den retoriska arbetsprocessen · December 8, 2014 anders · Den retoriska Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras  Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och utförligt och nyanserat om bildspråk och andra litterära verkningsmedel. Eleven  3) Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs.