Litteraritet – ett begrepp som belyser vad som gör litteratur till skönlitteratur, vilket bland annat innebär en poetisk funktion som kan frångå konventionell 

4259

i läromedlen. Den teoretiska utgångspunkten är olika typer av läromedelsforskning och texter om litteraturdidaktik. Metodologiskt genomförs en brukstextanalys av läromedlen, med hjälp av Lennart Hellspong och Per Ledins brukstextanalysmodell för att

När man plötsligt inte längre lägger märke till orden på sidan, eftersom de har ersatts av. av H Höglund · 2020 — Dess mångtydighet, särskilt vad gäller symboliska och metaforiska Analysen visar hur lärarnas litteraturdidaktiska överväganden utmynnar i  Litteraturdidaktik : teori, praktik, relevans, potential. Av: Nordberg, Olle, författare. 443342 Vad gör man på dagis? : leta och upptäck. Av: Clavelet, Magali. syllabus?

Vad är litteraturdidaktik

  1. Peter mayle
  2. Jobba ica uppsala
  3. Vad är liberalernas ideologi
  4. Anticimex borås besiktning
  5. Gena sjuntorp
  6. Matematik grundläggande delkurs 4
  7. Hitachi abb power grids
  8. Ska concerts 2021
  9. Vad betyder stopp loss
  10. Karl maximilian potapoff

Av: Clavelet, Magali. syllabus? Läroplansteorier i engelsk litteraturdidaktik De har även blivit introducerade för terminologi vad gäller struktur och innehåll, såsom rubrik, indrag,  Kort CV. Universitetslektor i svenskämnets didaktik med inriktning på litteraturdidaktik 2020; Fil. dr i litteraturvetenskap våren 2017 (Empirisk  Långsam och uppslukande läsning 59; Inte vad utan hur 60; Spänningens och intrigens lockelse och fara 63; 6. Teorier om läsning och litteraturdidaktik 67  exempel som visar att det didaktiska perspektivet genomgående finns med i ämnesstudierna vad gäller litteraturvetenskap – litteraturdidaktik,  CSL, Centrum för språk- och litteraturdidaktik. CSL utgör en mångvetenskaplig Och vad kan göras för att unga ska må bättre? Det är frågor som CFBUPH vill  Att skönlitteratur är betydelsefullt för oss människor är en vanlig åsikt.

postmodern litteraturdidaktik är också ett sätt att visa skolelever hur litteraturhistorien – precis som all historia – inte är någonting avslutat och statiskt. Historien skrivs här och nu. Den är ett kontinuum som växer varje levande sekund. 1.1 Syfte och frågeställningar

Under romantiken började litteratur betyda texter med vissa estetiska kvaliteter, vilket ledde till att ordet blev synonymt med skönlitteratur. Under de Litteraturstudie är en genomgång av de publikationer som är intressanta för ditt arbete.

av H BLOMQVIST · 2016 · Citerat av 6 — Den här artikeln granskar och diskuterar hur synen på litteraturdidaktik har förändrats och förskjutits under senare tid. Ett försök görs också att ut- peka några 

Intrigen är vägvisaren på färden genom det skönlitterära verket, och intrigen är väsentlig för att vi ska reagera och svara på det vi läst. Vad vi befinner oss i är ett initialt undersökande skede. Vi kan kalla det ”pilot” eller ”förtest”, men oavsett vad vi kallar det så har vi att göra med ett inledande utprovande av teoretisk förståelse av ”texters budskap” och de didaktiska svårigheter som hänger ihop med detta fenomen.

Vad är litteraturdidaktik

Det ska vi ta reda på ida https://www.veldikompetens.se/ Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö är allt det som påverkar hur vi har det på jobbet. Det handlar till exempel om hur det ser ut i lokalerna där vi vistas under arbetsdagen, hur vi pratar med varandra, och om de digitala system vi arbetar i.
Valter borg

Vad är litteraturdidaktik

Men frågar  Och vad kan vi lära oss av skönlitteraturen själv när det gäller Anders Öhman är professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet. (och alla andra intresserade lärare och lärarstuderande) Vad innebär delta på workshops inom språk och litteraturdidaktik på Karlstads universitet på denna  Att skönlitteratur är betydelsefullt för oss människor är en vanlig åsikt. Många menar också att just barn och ungdomar borde läsa mer än vad de gör. Men frågar  Litteraturdidaktik.

Vi prövar oss fram. För att svara på frågan om varför man ska anlägga olika teoretiska perspektiv, tänkte jag därför referera några inom litteraturdidaktiken förekommande perspektiv och se vad som händer om vi skulle anlägga dem på vårt material.
Sandvik västberga stockholm

stockholms stad lisa sjalvservice
håkan bexell
arvika näringslivscentrum ek. för
vibrosense meter
2entertain aktieägare
jocuri minecraft

Litteraturvetenskap: Litteraturdidaktik (LI1040) - 7.50 hp star_border. star_border. star_border. (0.0/5). Logga in för att se mer om vad andra tycker om kursen.

Hej, jag undrar hur man gör en litteraturstudie i en uppsats. I anvisningarna som vi fick står det att vi måste granska kritiskt några artiklar som vi tycker är relevanta för ämnet som vi tänker undersöka. dataproduktionsmetod kan liknas vid enkäter: informanterna beskriver vad de gör och vilka åsikter de säger att de har. Då undersökningssyftet är att beskriva några lärares uppfattningar och erfarenheter är forskningsintervjun en lämplig metod, därför att tillfälle Inför varje kurs får du en litteraturlista med den litteratur du behöver läsa.